Jurnalul primelor 100 de zile de pandemie … adicӑ de antreprenoriat

Melania Jaravete
Spread the love

Pentru mine pandemia a coincis cu startul proiectului meu de consultanţӑ. Am fӑcut primul pas ȋn antreprenoriat chiar când se ȋnchiseserӑ zborurile şi se decreta starea de urgenţӑ şi toatӑ lumea ȋşi fӑcea provizii. Aşa cӑ este de fapt jurnalul unui proiect demarat la ȋnceputul pandemiei, care ȋn mijlocul acestei schimbӑri majore şi-a luat zborul cu ajutorul şi ȋncurajarea multor oameni din jurul meu.

Ȋn primele douӑ sӑptӑmâni am dormit. Aveam planuri şi liste şi organizasem ce am de fӑcut, credincioasӑ obsesiei pentru structurӑ care m-a urmӑrit toatӑ viaţa. Ȋn loc sӑ bifez orice punct de pe agendӑ, am dormit. Poate pentru cӑ era pentru prima datӑ ȋn douӑzeci de ani când aveam un fel de vacanţӑ cum nu mai avusesem, adicӑ nu una ȋn care sӑ dictez memo-uri ȋn englezӑ de pe plajӑ la telefon, spre deliciul vecinilor de şezlong sau sӑ abandonez invitaţii de ziua mea ca sӑ dau interviuri presei care nu putea aştepta ziua de luni pentru o reacţie. Acum nu mai suna telefonul cu treburi, ci doar cu prieteni şi familie care verificau zilnic dacӑ sunt bine.

Ȋn urmӑtoarele douӑ sӑptӑmâni am fost angajatӑ temporar pe post de asistentӑ medicalӑ necalificatӑ, fiindca mama a venit sa stea la mine dupa o operaţie pentru care am mulţumit cerului şi celor de la spital cӑ nu s-a anulat, in contextul pandemiei. Am fӑcut injecţii, am schimbat pansamente, am gӑtit şi nu am avut timp de nimic altceva.

Dar odatӑ mama ȋntoarsӑ cu bine acasӑ, brusc am descoperit cӑ ziua ȋntreagӑ este a mea, sӑ o organizez oricum vreau. Aş fi vrut sӑ am ceva concret de facut, dar din poziţia mea de antreprenor la ȋnceput de drum ȋn mijlocul pandemiei, nu ȋmi era clar ce. Și chiar când ȋncepeam sӑ mӑ descurajez, m-a salvat o prietenӑ, care mi-a dat ideea sӑ scriu povestea HR-ului: ce este el, cu ce se mӑnâncӑ, ce face fiecare departament şi asa mai departe. Aşa ca m-am pus pe scris imediat şi m-am lovit de o nouӑ provocare: sӑ ȋmi fac un blog. Fiind nepriceputӑ la orice ţine de zona IT, m-am chinuit mult pânӑ l-am creat. Ȋntr-un final, am postat fericitӑ articolul şi mӑ aşteptam sӑ ȋnceapӑ sӑ curgӑ niste reactii pozitive sau incurajӑri, mӑcar de la prieteni, cӑ doar de aia existӑ prieteni.

Ȋn loc, am primit imediat douӑ apeluri telefonice cum cӑ de ce mi-am facut blog, cӑ trebuia sӑ scriu pe site-ul meu. Pӑi bine, asta ştiam şi eu, dar cum? Nu mӑ pricepeam de nici un fel. Cei doi prieteni, unul specialist ȋn digital marketing şi unul ȋn visual editing, s-au oferit sӑ facӑ toţi pasii necesari pentru ca site-ul meu sӑ aibӑ tot ce este important, de la protecţie impotriva trolilor la secţiuni ordonate şi prezentate clar, uşor de navigat. Cei doi prieteni insistau sӑ mӑ ajute, iar eu ezitam sӑ accept intervenţia lor pentru cӑ ȋnsemna multe ore de lucru pro bono din partea fiecӑruia.

Din fericire pentru mine, amândoi au continuat sӑ ȋmi ofere ajutorul pânӑ cand am acceptat. Și ȋn scurt timp, aveam un site cu articolul pe el. Un site care arӑta atât de profesionist, ȋncât am ȋnceput sӑ primesc oferte adresate departamentului de marketing. Era atât de adunat şi elegant ȋncât pӑrea cӑ suntem mai mulţi. Aşa cӑ m-am jucat de-a Șeherezada şi am scris povestea HR-ului, ȋntr-un sezon de şase episoade, câte unul pe sӑptӑmânӑ.

Dupӑ care mi-a venit o altӑ idee de articol, una care ar fi avut nevoie sӑ citeze numele unei companii pe care o admiram. Am ȋndrӑznit sӑ ȋi scriu CEO-ului companiei şi sӑ ȋl rog sӑ ȋmi dea voie sӑ scriu cu tot cu nume. Nu numai ca mi-a dat voie, dar s-a bucurat, mi-a mulţumit şi mi-a oferit şi alte resurse care sӑ mӑ ajute. Nu mӑ aşteptam sӑ raspundӑ atât de repede şi pozitiv.

Pentru urmӑtoarea idee de articol, mi-am fӑcut curaj şi am abordat un autor celebru, a cӑrui carte mӑ inspirase sӑ scriu despre motivare, convinsӑ cӑ nu ȋmi va rӑspunde. Mi-a rӑspuns ȋn aceeaşi zi, ne-am conversat câteva zile şi mi-a fost alӑturi, m-a ȋncurajat şi mi-a oferit timpul lui pentru a discuta ȋmpreunӑ despre provocӑrile antreprenoriatului. Am rӑmas din nou suprinsӑ plӑcut.

Iar ȋn ultimele douӑ sӑptӑmâni, incӑrcatӑ cu energia bunӑ din aceste interacţiuni, m-am apucat cu elan de punerea ȋn aplicare a planului meu cu privire la abordarea potenţialilor clienţi şi am ȋnceput sӑ mӑ gandesc cum ȋmi pot creşte expunerea ȋn faţa lor. Clasic, veţi spune, arӑtând ce ştii sӑ faci şi lӑsându-i sӑ se convingӑ singuri cӑ eşti bunӑ la asta. Existӑ chiar o sintagmӑ care ȋmi place mult,” arta de a NU vinde”, care ne ȋnvaţӑ cӑ pentru a fi credibili ȋn faţa publicului ţintӑ trebuie sӑ ne arӑtӑm constant expertiza şi sӑ lӑsӑm lucrurile sӑ se ȋntâmple de la sine. De aceea mi-am examinat atent lista de contacte şi am ȋndrӑznit sӑ sun trei prieteni, cerându-le ajutorul pentru proiectul meu de creştere a vizibilitӑţii.

Și ce credeţi? Au venit trei oportunitӑţi frumoase de a scrie sau a vorbi despre subiecte care ȋmi sunt aproape şi care mi-au dat ocazia sӑ mӑ adresez unui public mult mai larg. Restul, cum se zice, e poveste….

Aşa cӑ dacӑ ar fi sӑ fac bilanţul acestor 100 de zile, cuvântul de ordine este “ȋndrӑzneşte”. Sunt mulţi oameni ȋn jurul nostru care ȋşi doresc sӑ ajute dar uneori nu ştiu exact cum şi mai ales au ȋnvӑţat din experienţӑ cӑ oamenii trebuie ajutaţi atunci când vor şi o cer, nu atunci când avem timp sau dorinţa de a ajuta. Uneori ajutorul poate veni de la oameni pe care nu ȋi cunoşti, de la oameni de la care nu te aştepţi, alteori ajutorul poate veni din partea unor prieteni cӑrora nu ai curaj sӑ le ceri ajutor şi care intervin pentru cӑ realizeazӑ cӑ ai nevoie de sprijin chiar dacӑ nu ştii cum sӑ exprimi acest lucru. Aceste o sutӑ de zile de antreprenoriat sunt o dovadӑ clarӑ ȋn acest sens pentru mine, fiindcӑ am descoperit cӑ sunt ȋnconjuratӑ de mulţi oameni extraordinari şi care mi-au fost alӑturi ȋn aceastӑ perioadӑ. Ȋndrӑzneşte sӑ vorbeşti, sӑ ceri ajutor şi sӑ spui de ce ai nevoie şi vei fi surprins de cât de des vei primi sprijin.

_______

Melania Jaravete
Melania Jaravete

Absolventӑ a Facultӑţii de Comunicare a Universității din București, Melania Jaravete are o experiență de 20 de ani în relații publice și resurse umane. Melania a lucrat ca specialist în comunicare și resurse umane în diferite domenii de resurse umane: recrutare, training, dezvoltare, relații de muncă, compensații și beneficii. Experiența sa este completată de experiența managerială dobândită în domeniul bancar (UniCredit, GarantiBank) şi aviatic (Blue Air). In prezent Melania coordoneazӑ New Story, oferind consultanţӑ de management şi resurse umane. Aria de expertizӑ a Melaniei este comunicarea internӑ şi zona de relaţii de muncӑ, respectiv restructurare, transformare organizaţionalӑ, clasificare de meserii si management-ul schimbӑrii.

Alte articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.